Aktualności

23 stycznia 2019 „Kulturowy postkolonializm...
więcej »

Etiopskie święta w Staromiejskim Domu Kultury 18 stycznia 2019
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 10 stycznia 2019
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 6 grudnia 2018
więcej »

archiwum aktualności »

Czasopismo SDALC

więcej informacji »

Słownik online

Sprawdź hasło w słowniku suahili-polskim 

O Katedrze

Budynek

Katedra Języków i Kultur Afryki kontynuuje i rozwija bogatą tradycję polskiej afrykanistyki, której głównym obszarem zainteresowań są języki, literatury i kultury społeczeństw afrykańskich.

Afrykanistyka jako odrębny kierunek uniwersytecki usytuowana jest w strukturach Wydziału (wcześniej Instytutu) Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jedną ze specjalności regionalnych wielkiego obszaru kultur pozaeuropejskich. Powstała w latach 50 XX wieku, ale swój akademicki rodowód wywodzi ze znacznie starszej tradycji studiów etiopistycznych, których podwaliny w Uniwersytecie Warszawskim założył Prof. Stefan Strelcyn. Katedra Semitystyki i Afrykanistyki, prowadząca dydaktykę i badania naukowe w zakresie afrykanistyki, powstała w roku 1969.

Afrykanistyka jako specjalność dydaktyczna funkcjonowała kolejno w ramach filologii orientalnej, kulturoznawstwa, od roku 2005 – w ramach orientalistyki. Jest to kierunek o mocno ugruntowanej tradycji badań nad językami, który poszerzył z czasem swój profil o badania nad historią, literaturą, zagadnieniami kulturowymi i społecznymi.

W Uniwersytecie Warszawskim kształci się studentów afrykanistyki na poziomie licencjackim i magisterskim. Profil afrykanistyczny zaznacza się także na studiach doktoranckich, gdzie prowadzi się prace badawcze w ramach dyscyplin naukowych językoznawstwa i literaturoznawstwa. Oprócz doktorantów polskich, na trzecim etapie studiów kształcą się studenci z Afryki.

Katedra Języków i Kultur Afryki podtrzymuje wieloletnią tradycję dydaktyki i badań w zakresie języków: amharskiego, hausa i suahili. Prowadzi trzy ścieżki specjalizacyjne, łączące naukę języków z całym zespołem zagadnień odnoszących się do obszaru językowego, odpowiednio Afryki Północno-Wschodniej, Afryki Zachodniej i Afryki Wschodniej, a także Afryki jako całości. 

Stałą wizytówką Katedry (wcześniej Zakładu) jest czasopismo Studies of the Departament of African Languages and Cultures, które ukazuje się od roku 1984 (www.sdalc.uw.edu.pl).

Ethiopian studies in Poland