Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne 25 lutego 2021
więcej »

Śp. dr Grzegorz Waliński
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 28 stycznia 2021
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 22 grudnia 2020
więcej »

archiwum aktualności »

Czasopismo SALC

więcej informacji »

ulotka informacyjna

Słownik online

Sprawdź hasło w słowniku suahili-polskim 

Seminarium Afrykanistyczne 20 lutego 2020

Seminarium Afrykanistyczne 20 lutego 2020 o godz. 17.15, sala 208

Wykład Krzysztofa Raka, doktoranta w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego „Najdawniejsze osadnictwo Tusianów przy klifach skalnych Banfory w Burkina Faso"

Abstrakt wystąpienia:

Wystąpienie będzie prezentacją wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku na południu Burkina Faso, na terenach zamieszkiwanych przez Tusianów. Celem badań było rozpoznanie terenu, a następnie opracowanie dokumentacji dotyczącej odkrytych stanowisk archeologicznych. Szczególną uwagę poświęcono miejscom związanym z najwcześniejszym osadnictwem Tusianów (ok. XVI/XVII w). Odkrycia te są tym bardziej istotne, że niewiele do tej pory ustalono na temat etnogenezy i początków zasiedlenia obecnych siedzib przez tę grupę etniczną. Podczas badań w 2017 roku wykonano prospekcję powierzchniową terenów przy Falezie Banfory. Odkryto dwa typy stanowisk pochodzących z okresu poprzedzającego migrację Tusianów do obecnych siedzib. Mowa tu o pojedynczym punkcie osadniczym z epoki kamienia oraz trzech stanowiskach z petroglifami. Podczas badań odkryto również stanowiska archeologiczne, których dokładne analogie odnaleźć można w tradycyjnej kulturze Tusianów. Są to dwa skupiska kopców lékobé będące tradycyjnymi ołtarzami przodków oraz kompleks ceremonialny Kwilyah. Ponadto natrafiono na relikty najstarszej zabudowy tusiańskiej.
 
 
 

 

« powrót