Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne 25 lutego 2021
więcej »

Śp. dr Grzegorz Waliński
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 28 stycznia 2021
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 22 grudnia 2020
więcej »

archiwum aktualności »

Czasopismo SALC

więcej informacji »

ulotka informacyjna

Słownik online

Sprawdź hasło w słowniku suahili-polskim 

Dr hab. Małgorzata Szupejko

dr hab. Małgorzata Szupejko

adres e-mail: szupejko@gmail.com

dyżur: po wcześniejszym umówieniu

Publikacje

Dziedziny badań i stopnie naukowe

socjologia kultury i etnologia (literatury afrykańskie w językach europejskich, procesy zmiany i rozwoju kultur Afryki Subsaharyjskiej)

1969 r. – magisterium w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy Teatr jako instytucja kultury narodowej.

1994 r. – doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych na podstawie pracy Społeczeństwo Bugandy. Zmiana i rozwój na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

2015 r. – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie etnologia, na mocy Uchwały Nr 13/2015 Rady Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu. Blok tematyczny prac: Zmiana i rozwój a tożsamość w społeczeństwach Afryki Subsaharyjskiej

 

Działalność dydaktyczna

  Rok 2014/15 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, wykłady      dla studentów II roku magisterium: „Globalne procesy społeczne”

  Rok 2013/14 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, wykłady      dla studentów II roku magisterium: „Globalne procesy społeczne” i „Wprowadzenie do afrykanistyki”

  Od 2005 do 2013r. - Studium Stosunków Międzykulturowych, Wydział Orientalistyczny UW, zajęcia proseminaryjne i wykłady dla studentów II roku magisterium: „Zagadnienia globalizacji kulturowej”

 Od 2007 do 2017 r. - Studium Podyplomowe IKŚiO PAN „Polityka i kultura w krajach Azji i Afryki”, wykłady:            „Zagadnienia globalizacji kulturowej i tożsamości”

 

  Pobyty studyjne w europejskich ośrodkach naukowych:

  2001: (listopad) Centre for Research in International Migration and Ethnic Relations, Stockholm University,     Szwecja 

  2000: (grudzień) Institute of Development Studies, University of Helsinki, Finlandia

  1999: (maj) The Nordic Africa Institute, Uppsala, Szwecja

 1998: (październik) Centre for Research in International Migration and Ethnic Relations, Stockholm University,           Szwecja

 1997: (maj) The Nordic African Institute, Uppsala, Szwecja

 1996: (październik) Institute of Development Studies, University of Helsinki, Finlandia

 

Pobyty naukowe w Afryce:

2010: Kenia Nairobi University, kwerenda biblioteczna, konsultacje – Department of Social Science i badania terenowe: Zagadnienia etniczności, tożsamości i mediów w Afryce; Tanzania (Zanzibar), badania terenowe: Rodzina patriarchalna w warunkach rozwoju turystyki – wieś Jambiani

2001: Ghana: University of Ghana, Legon, Akra, konferencja State Formation and Every-Day Life in Africa w ramach projektu UNESCO

1999: Kenia: zbieranie materiałów do tematu: Zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego w Afryce. Kwerenda biblioteczna, konsultacje: Nairobi University, Department of Social Science. Wizytacje NGOs : National Council of Church of Kenya – Justice and Peace Commission of Anglican Church of Kenya; National Council of Women of Kenya; salezjaska szkoła dla dzieci ulicy w Nairobi – Bosco School Boys; Consolata Sisters (zgromadzenie misjonarek z ok. 25 różnych krajów europejskich); The co-op of African Craft – Ormolu (Spółdzielnia Rzemiosła Afrykańskiego – Ormolu)

1999: Uganda: zbieranie materiałów do tematu: Zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego w Afryce. Kwerenda biblioteczna, konsultacje: Department of Sociology, Makerere University, Kampala oraz The Human Rights and Peace Centre, Faculty of Law, Makerere University

 

Społeczna działalność naukowa:

od 2015 r. – redaktor naczelna czasopisma „Afryka”

od 2011 r. do 2015 r. – sekretarz redakcji czasopisma „Afryka”

od 2009 r. do 2015 r. – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (PTAfr)

od 2006 r. do chwili obecnej – członkini Zarządu PTAfr

od 2003 r. – członkini Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Afryka”

 

Współudział w organizacji i radach naukowych konferencji i kongresów:

2014: (Żory 2015) IV Kongres Afrykanistów Polskich

2013: (Warszawa, 14 października) II konferencja naukowa „Współczesne literatury afrykańskie i teksty kulturowe w świetle badań postkolonialnych”

2013: (Warszawa – 3 kwietnia) sympozjum naukowe „Horyzonty kultury” z okazji jubileuszu      pracy naukowej prof. Elżbiety Rekłajtis, współudział w organizacji

2012: (Szczecin – 10-12 maja), III Kongres Afrykanistów Polskich

2010: (Obra – 17-19 września), II Kongres Afrykanistów Polskich

2010: (Warszawa – 14 maja), I Konferencja naukowa poświęcona literaturom afrykańskim: „Literatury afrykańskie na przełomie XX i XXI wieku”, współudział w organizacji i radzie naukowej

2007: (Pieniężno – 18-20 czerwca), I Kongres Afrykanistów Polskich

Przynależność do towarzystw naukowych:

od 2003 r. – Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

od 1975 r. – Polskie Towarzystwo Socjologiczne