Aktualności

Zmiana godzin pracy biblioteki
więcej »

Po raz szósty Literacka Nagroda Nobla w rękach Afrykanina
więcej »

Konferencja
więcej »

Nowa strona internetowa "Afryki"
więcej »

archiwum aktualności »

Czasopismo SALC

więcej informacji »

ulotka informacyjna

Słownik online

Sprawdź hasło w słowniku suahili-polskim 

Izabela Will

dr Izabela Will

nr ORCID: 0000-0002-2797-1160

e-mail: i.will@uw.edu.pl

dyżur: czwartki 11:30-12:30 (kontakt mailowy)

 

Obszar badań

język hausa, językoznawstwo, gesty używane w Nigerii północnej, kultura

i literatura hausa.

 

Publikacje


Przebieg kariery naukowej

2005, uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie
 pracy: “Syntactic Classes of Nouns in Hausa”; promotor: Prof. Nina Pawlak.

2001, uzyskanie stopnia magistra na podstawie pracy:
 “Akomodacja syntaktyczna w obrębie frazy werbalnej hausa”;
 promotor: Prof. Nina Pawlak.

 

Historia zatrudnienia

2010-obecnie, adiunkt, Katedra Języków i Kultur Afryki 

2012 (czerwiec-listopad), lingwista, Instytut Podstaw Informatyki

2008-10, lektor, Katedra Języków i Kultur Afryki

2006-2007, wykładowca, Department of Nigerian Languages, Bayero University Kano (Nigeria)

 

Udział w grantach i projektach naukowych

2015 udział w projekcie SIC - Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi. Projekt realizowany przez Instytut Nauk Prawnych PAN, WPiA Uniwersytetu w Białymstoku, firmę Medcore (grant NCBiR, gestor Straż Graniczna); rola w projekcie: przygotowanie raportu eksperckiego dotyczącego kulturowych aspektów przestępczości cudzoziemców pochodzących z Nigerii

2013-14 udział w projekcie POIG 01.01.02-14-013/09 Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych, zadanie Z3 Opracowanie mechanizmów pogłębionego przetwarzania składniowo-semantycznego; rola w projekcie: anotacja semantyczna wyrazów

2009, udział w projekcie Pakiet edukacyjny: Oblicza Orientu, rola w projekcie: przygotowanie opracowań "Współczesny rynek filmowy w Nigerii" i "Współcześni artyści afrykańscy"

2003-2005, grant promotorski KBN “Klasy składniowe imion w języku hausa”, główny wykonawca

 

Konferencje

2016, Poznań Linguistic Meeting, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań (referat: "The conceptualization of ‘head’ among the Hausa based on verbal and nonverbal representation"); Second Symposium on Western African Languages, Universität Wien, Wiedeń (referat: "The relationship between language and gestures - remarks on the analysis of Hausa multimodal discourse")

2014, Język trzeciego tysiąclecia, Polska Akademia Umiejętności, Kraków (referat: "Gesty jako społecznie akceptowalne formy wyrażania własnego zdania w kulturze hausańskiej"; Symposium on West African Languages, Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Neapol (referat: “Gestures, proverbs and sayings as means of expressing emotions and opinions among Hausa women”); African studies in contemporary world, Uniwersyt Warszawski (referat: “Beyond the words. The role of gestures in contemporary Hausa sermons”); Consensus and Dissent: Negotiating emotion in the public space", Universität zu Köln, Kolonia (referat: "Emblematic gestures in Hausa and their role in expressing emotions")

2012, III Kongres Afrykanistów Polskich”, Szczecin (referat: “Malarski portret rewolucji – murale w Libii"; Islam a queer. Nie­he­te­ro­nor­ma­tyw­ność w kul­tu­rach muzułmańskich, Warszawa (referat: “Kobiecy mężczyźni, czyli hau­sań­scy ’yan daudu”)

2011, Body in Language: Lexicon, Metaphor, Grammar and Culture, Uniwersytet Warszawski (referat: „Expressions describing gestures as a source of metaphors in Hausa”)

2010, Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich” Muzeum Narodowe w Szczecinie (referat: „Estetyka filmów hausańskich”); II Kongres Afrykanistów Polskich, Obra (referat: „Obraz Fulanów w filmach hausańskich”); 3rd International Conference on Hausa Studies: African and European Perspectives, Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Neapol (referat: “Symbolic gestures in Hausa”)

2009, Języki, kultury i społeczeństwa Afryki w procesie przemian, Uniwersytet Warszawski (referat: „Ilustrowany przepis na Kanywood: O współczesnym filmie hausańskim”); Categorisation of the World through Language, Serock k. Warszawy (plakat konferencyjny)

2006, Typology of Afroasiatic Languages”, University of Colorado, Boulder/Colorado (referat: “A typology of nominal phrases in Hausa”); Kano-Warsaw Workshop on Hausa Studies, Uniwersytet Warszawski (referat: "Syntactic Functions of Weak Verbal Nouns in Hausa")

 

Staże, stypendia zagraniczne i pobyty badawcze

2016, staż badawczy, Bayero University Kano, Nigeria

2014, wyjazd naukowo-dydaktyczny w ramach programu Erasmus: Teaching Staff Mobility, Neapol Universita degli Studi di Napoli L’Orientale (wygłoszenie dwóch wykładów dotyczących komunikacji niewerbalnej w kulturze hausa i kinematografii hausańskiej)

2010, wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus: Staff Mobility Exchange, Paryż INALCO (wygłoszenie wykładu: „Non-verbal communication in Hausa”)

2005, kwerenda biblioteczna, Universität Leipzig, Lipsk

2002, stypendium Erasmus, SOAS, Londyn

1998-1999, stypendium MEN, Cairo University (Egipt)

 

Działalność akademicka 

- od 2016 sekretarz Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego

- recenzowanie podręczników (O. Frąckiewicz „We sabi am") i artykułów naukowych (czasopisma: „Afryka”, „Studies of the Department of African Languages and Cultures”, „Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy”)

 

Dydaktyka

wykłady prowadzone w UW: praktyczna nauka języka hausa (różne poziomy), sztuka Afryki, komunikacja międzykulturowa, kultura i społeczeństwo Nigerii, wstęp do afrykanistyki

wykłady prowadzone w BUK: Hausa semantics, Hausa morphosyntax