Aktualności

Zagrożenie koronawirusem
więcej »

Dr Amirbahram Arabahmadi z Uniwersytetu w Teheranie
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 20 lutego 2020
więcej »

Afryka na Koszykowej - 19 lutego 2020
więcej »

archiwum aktualności »

Czasopismo SALC

więcej informacji »

ulotka informacyjna

Słownik online

Sprawdź hasło w słowniku suahili-polskim 

Literatury afrykańskie w językach europejskich - plan wykładu

© Janusz Krzywicki, rok akad. 2014/2015

(wykład propedeutyczny)

 

  1. Wprowadzenie: początki afrykańskiego piśmiennictwa w językach europejskich; african personality, ruch panafrykański i négritude – E.W. Blyden, L.S. Senghor (Introduction: early African writings in European languages; “african personality”, the pan-african movement and négritude – E.W. Blyden, L.S. Senghor).
  2. Literatura inspirowana tradycjami ustnymi: literacka transpozycja ludowych opowieści, legend i eposów – B. Diop, B.B. Dadié, M.M. Diabaté; powieść historyczna i etnograficzna – P. Hazoumé, Nazi Boni, E. Amadi (Literature inspired by oral traditions: literary transposition of folk-tales, legends and epics – B. Diop, B.B. Dadié, M.M. Diabaté; historical and ethnographical novels – P. Hazoumé, Nazi Boni, E. Amadi).
  3. Tematyka obyczajowa: zderzenie kultur i konflikty pokoleniowe – O. Socé, T.M. Aluko, S. Badian; literatura kobieca – F. Nwapa, B. Emecheta, M. Bâ (The clash of traditional African customs and European behavioural models and values; conflicts between generations – O. Socé, T.M. Aluko, S. Badian; feminine literature – F. Nwapa, B. Emecheta, M. Bâ)
  4. Literacki wizerunek sytuacji kolonialnej: stosunki między Europejczykami i Afrykanami – Ch. Achebe, F. Oyono; wizja działalności misjonarzy – Mongo Beti; stosunek do europejskiego szkolnictwa – Ch. H. Kane, Ngugi; polityczny i zbrojny opór wobec kolonizacji – W. Conton, Ngugi, Mudimbe, A. Fantouré, Sh. Chinodya (The colonial situation as seen by African writers: relations between Europeans and Africans – Ch. Achebe, F. Oyono; the missionary activity – Mongo Beti; attitudes towards the European school system - Ch. H. Kane, Ngugi; political and armed resistance to colonialism – W. Conton, Ngugi, Mudimbe, A. Fantouré, Sh. Chinodya)
  5. Czas niepodległości: bunty i poszukiwania: ewolucja postawy pisarzy wobec nowych elit politycznych – Achebe, Ngugi, Soyinka; przełom końca lat 60-tych – A.K. Armah, Y. Ouologuem, A. Kourouma; poszukiwanie nowych formuł – D. Marechera, Sony Labou Tansi, B. Okri, T. Monénembo (Post-colonial period: revolts and explorations: evolution of the attitude of writers towards new political elites – Achebe, Ngugi, Soyinka; the turning point of the late sixties – A.K. Armah, Y. Ouologuem, A. Kourouma; in search for new literary formulas – D. Marechera, Sony Labou Tansi, B. Okri, T. Monénembo)
  6. Specyfika literatury Południowej Afryki: tematyka apartheidu – P. Abrahams, N. Gordimer, A. Paton, L. Nkosi, A. Brink; J.M. Coetzee; “nowa literatura RPA” – A. Dangor, Z. Mda, Z. Wicomb (Specificity of South-African literature: the theme of apartheid – P. Abrahams, N. Gordimer, A. Paton, L. Nkosi, A. Brink; J.M. Coetzee; “new South-African literature” – A. Dangor, Z. Mda, Z. Wicomb).