Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne 25 lutego 2021
więcej »

Śp. dr Grzegorz Waliński
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 28 stycznia 2021
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 22 grudnia 2020
więcej »

archiwum aktualności »

Czasopismo SALC

więcej informacji »

ulotka informacyjna

Słownik online

Sprawdź hasło w słowniku suahili-polskim 

Maria Piotrowska

mgr Maria Piotrowska

e-mail: mj.piotrowska6@uw.edu.pl

dyżur: środa 11.30-12.30

 

Obszar badań: 

język suahili, językoznawstwo kognitywne, badanie dyskursu, procesy wyborcze Afryce, pomoc rozwojowa i humanitarna w Afryce, komiks i karykatura polityczna w Afryce

 

Przebieg kariery naukowej:

2014-2020: studia doktoranckie Katedra Języków i Kultur Afryki, Wydział Orientalistyczny UW. Praca pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Kraski-Szlenk

2012: Magisterium na kierunku kulturoznawstwo w zakresie afrykanistyki na podstawie pracy „Analiza postaci trickstera w opowieściach ludowych suahili”. Praca pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Kraski-Szlenk.

2011: Licencjat na kierunku stosunki międzynarodowe na podstawie pracy „Udział dzieci-żołnierzy we współczesnych konfliktach zbrojnych na przykładzie ugandyjskiej Armii Bożego Oporu”. Praca pod kierunkiem dr hab. Wiesława Lizaka.

2009: Licencjat z kulturoznawstwa w zakresie afrykanistyki na podstawie pracy „Iblis Allah i Nyerere w ujęciu Farouka Topana”. Praca pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Kraski-Szlenk. 

 

Historia zatrudnienia:

2018 – nadal: asystent w Katedrze Języków i Kultur Afryki UW

2016 – nadal: lektor języka suahili, Szkoła Języków Wschodnich UW

2014-2016: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (praca na misjach zagranicznych w Libanie, Kenii, Etiopii, Ukrainie)

Uczestniczyła międzynarodowych wyborczych misji obserwacyjnych Komisji Europejskiej w Sierra Leone (2018), Senegalu i Kosowie (2019); The Carter Center w Kenii i Liberii (2017); Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) na Ukrainie (2019). 

 

Konferencje:

2020, Polska, OSCE ODIHR Winter School for PhD Students, “Voter Education for Women in Multi-Ethnic Kenyan Society”. 

2019, Polska, Language – Culture – Literature: East African Perspective, “Son of the Soil. Cognitive analysis of Barack Obama in Kenyan cartoons”.

2019, Niemcy, 32nd Swahili Colloquium Bayreuth, “The cognitive analysis of the Kenyan cartoons depicting “handshake” after 2017 presidential elections”. 

2018, Rosja, Elections in Africa Internal Changes and Foreign Policy of African Countries Conference Series “Ethnicization of politics in Kenyan 2017 elections.”

2017, Polska, VI. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa, Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem. „Przekreślanie granic. Karykatura polityczna w Kenii i Tanzanii.”

2017, Niemcy, 30th Swahili Colloqium, Bayreuth University. Referat: “Walking on water”: Barack Obama in Kenyan political caricature

2015, Polska, To the East, to the South. International Conference of Doctoral Candidates and Young Scholars of Asian and African Studies. 28-29.09.2015 “Cat, Houris and Ujamaa. Cognitive Approach to Topan’s Play Aliyeonja Pepo”. 

 

Udział w projektach badawczych: 

Kulturowe konceptualizacje w języku i literaturze suahili, grant NCN nr 2018/31/B/HS2/01114, 2019-2022, kierownik projektu: Iwona Kraska-Szlenk. 

 

Staże, stypendia zagraniczne i pobyty badawcze:

2018, Kenia, badania terenowe 

2015, Kenia, badania terenowe 

2015, Tanzania, badania terenowe

2010, INALCO, Paryż, staż studencki 

 

Udział w szkołach doktorskich: 

2020, 2nd OSCE / ECPR Winter School for PhD Students “Parties and Democracies”

2019, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, "Migracje przymusowe – interwencje antropologiczne".

 

Dydaktyka:

Praktyczna nauka języka suahili, gramatyka języka suahili, procesy wyborcze w Afryce, działalność organizacji pomocowych w Afryce, proseminarium