Research

Staff members are engaged in research in the following disciplines: linguistics, literature, history, sociology and anthropology. They carry out individual research projects, which are part of a long-termed topic “Languages, literatures and societies in the process of change”. The results are presented during conferences in Poland and worldwide. The list of publications and current activities of the staff members are available at this webpage. The Department maintains academic contacts with African and European universities and invites researchers from outside research institutions

State finansed projects:

 • Iwona Kraska-Szlenk, Multilingual Semantic Lexicon of Body Part Terms, NCN grant no 2015/19/B/HS2/01573, 2016-2019;
 • Iwona Kraska-Szlenk, Leksykon - metafora - kultura: ciało a konceptualizacja pojęć w językach Europy, Afryki, Azji, MNiSW grant, 2011-2013;
 • Beata Wójtowicz, Mały elektroniczny słownik suahilijsko-polski i polsko-suahilijski, MNiSW grant, 2009-2011;
 • Nina Pawlak, Symbolika języka emocji w kulturach Azji i Afryki, MNiSW grant, 2007-2009;
 • Marta Jackowska-Uwadizu, African  games and plays  as a tool of multicultural dialog in the time of early school education, project within the "Edukacja rozwojowa 2011", the Ministry for Foreign Affairs and Ministry of National Education and Minitry of Science and Higher Education joint initiative, 2011;
 • Joanna Mantel-Niećko, Social-economical and political ogranization of the Ethiopian state in modern times, KBN grant, 2003-2006.
 • Hanna Rubinkowska, Transfer of power in Ethiopia 1916-1930, KBN grant, 2001-2002.

Past Ph.D. projects:

 • Marcin Krawczuk: Etiopski żywot świętej Rypsymy: wstęp, wydanie krytyczne i tłumaczenie z komentarzem; promotor: prof. Witold Witakowski, doktorat uzyskany w 2011.
 • Isa Yusuf Chamo: The changing codes of communication in Hausa films, promotor: prof. Nina Pawlak, doktorat uzyskany w 2012.
 • Mariusz Kraśniewski: Obraz niewolnictwa w piśmiennictwie Hausa i w relacjach podróżników, promotor: prof. Stanisław Piłaszewicz, doktorat uzyskany w 2013.
 • Miłosława Stępień: ’Truth and reconciliation’ in English language novels of South African writers, promotor: prof. Janusz Krzywicki, doktorat uzyskany w 2013.

Current Ph.D. projects:

 • Zuzanna Augustyniak: Ewolucja instytucji małżeństwa w świetle literatury etiopskiej (1885-1974), promotor: prof. dr hab. Stanisław Piłaszewicz
 • Martyna Rutkowska: Dziedzictwo literatury i kultury etiopskiej w piśmiennictwie i ideologii Rastafarian, promotor: prof. dr hab. Stanisław Piłaszewicz
 • Krystyna Kołakowska: Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość Etiopii w świadectwach językowych, promotor: prof. dr hab. Nina Pawlak, promotor pomocniczy: dr Ewa Wołk-Sore
 • Marta Jackowska-Uwadizu: Tożsamość kultur peryferyjnych w językowym obrazie świata na przykładzie Tuaregów z Nigru, promotor: prof. dr hab. Nina Pawlak

Conferences organised by the Department:

 • Conference “Języki, kultury i społeczeństwa Afryki w procesie przemian”, University of Warsaw, 4 december 2009.
 • Conference “Literatury afrykańskie na przełomie XIX i XX wieku”, Warsaw, 14 may 2010 - organised by przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Katedrę Języków i Kultur Afryki oraz Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne.
 • Conference II Kongres Afrykanistów Polskich, Obra 17-19 september 2010 r. - organised by Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego and Katedrę Języków i Kultur Afryki
 • Ethnolinguistic Workshop DOM w językach świata, Warsaw (UW), 22 march 2010 - organised by Katedrę Języków i Kultur Afryki and Komisję Etnolingwistyczną Komitetu Językoznawstwa PAN.
 • International conference Body in Language: Lexicon, Metaphor, Grammar, 21-22 october 2011, Warsaw (UW).
 • Conference Horn of Africa: script – identity – development, 30 november 2011, Warsaw (UW).
 • Africa Days at the University of Warsaw:  
  • 4-6 may 2011 r.
  • 7-11 may2012 r.
  • 6-9 may2013 r.